Facebook Hives

INFORMATIE

CURSUSSEN SPAANS

SPANISH RESOURCES

INFO OVER ARGENTINIE

Videos

Andere bronnen


POLITIEK EN ECONOMIE

De Argentijnse grondwet werd ingevoerd in 1853, en is later hierzien in 1994. De grondwet is gebaseerd op een scheiding in uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht op landelijk en provinciaal niveau. Iedere provincie heeft een eigen grondwet, die in grote lijnen de structuur van de landelijke grondwet weerspiegelt.

De president en de vicepresident van Argentini? worden direct gekozen voor termijnen van vier jaar. Beiden kunnen gedurende maximaal twee achtereenvolgende termijnen het ambt bekleden, en kunnen een derde termijn of langer aanblijven, na een onderbreking van tenminste één termijn. De president is ook bevoegd om de leden van de ministerraad te benoemen, en de grondwet geeft hem of haar een aanzienlijke hoeveelheid macht, waaronder de bevoegdheid om wetten aan te nemen door middel van een presidentieel decreet onder voorwaarden van ‘urgentie en noodzakelijkheid’, en het ‘line-veto’.

De grondwet omschrijft de rechterlijke macht als een onafhankelijk gouvernementeel orgaan, waarbij de president de leden van het Hooggerechtshof kan benoemen met instemming van de Senaat. Het Hooggerechtshoof heeft echter ook de bevoegdheid om wetgevende handelingen ongrondwettig te verklaren.

De twee grote politieke partijen in het land zijn de ‘Justiti?le Partij’ (Partido Judicial) en de ‘Radicale Burgerunie’ (Unión Cívica Radical). De Justiti?le Partij werd in 1945 opgericht, door Juan Domingo Peron, terwijl de UCR werd opgericht in 1891. Beide partijen hebben nu een bredere basis, verspreid over het land, maar in vroegere jaren was de Partido Judicial voornamelijk de partij van de stedelijke middenklasse, terwijl de UCR eerder de arbeidersklasse vertegenwoordigde.

De MERCOSUR (de Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt) is een douane-unie die gevormd wordt door de landen Argentini?, Brazili?, Paraguay, Uruguay en sinds kort ook Venezuela. Tussen deze landen bestaat een internationaal handelsverdrag. Chili, Peru, Bolivia en Mexico zijn geassocieerde leden, terwijl een samenwerkingsovereenkomst tussen Argentini? en Brazili? de sleutel vormt tot een uitgebreider integratieprogramma van de MERCOSUR waar ook onderwerpen op het gebied van politiek en economie onderdeel van uitmaken. De organisatie streeft daarnaast tevens naar handelsovereenkomsten met andere landen en gemeenschappen zoals india, de Andesgemeenschap en de Europese Unie.
STUDY SPANISH ARGENTINA
Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
0
0
Follow us on: